Obrnusmo, okrenusmo, na Ios opet dođosmo

by

Skica sa plaže #1: Dve stvari na Milopotas plaži odmah upadaju u oči – prva i druga. Ajd prvo druga. Prepečene grudi bledunjavih devojaka svih bledolikih zemalja Komonvelta. A sada, umesto detaljnog opisa… Continue reading

Rate this: