Fotografije

Ovo su neka pravila kojih se treba pridržavati pri postavljanju fotografija:

  1. Fotografije moraju biti autorske (npr. 9gag ne dolazi u obzir).

  2. Veličina fotografija koje se uploaduju mora biti 800×600 piksela ili manja.

  3. Fotografije se pri postovanju moraju kategorisati u jednu ili više kategorija.

  4. Za korišćenje fotografija i tekstova sa sajta neophodno je zatražiti odobrenje autora.

  5. Fotografije u albume treba složiti tematski.

  6. Maksimalan broj fotografija po postu je 20.

  7. Nije dozvoljeno kačiti “fejs” fotke – fotke moraju da pokažu gde ste hajkovali.

***

Pravila se dodaju

Advertisements